Dne 10. prosince v kostele oznamuji radostnou zprávu, že oba zvony pro náš kostel jsou již hotové a odborníkem schválené.

Větší má 780 kg, menší 490 kg, starý zvon na věži váží 280 kg. Nové zvony potom ve čtvrtek přivezl nákladním autem p. Jaroslav Pilař, který opatřil pomocníky a vše připravoval ke slavnosti svěcení zvonů na neděli 17. prosince. Oba zvony byly pak v kostele před lavicemi umístěny a posvěceny p. kanovníkem P. Bernardem Přerovským, našim děkanem a generálním vikářem. Při slavnosti kázal P. Antonín Urban, duch. správce v Lukově. Větší zvon byl posvěcen ke cti sv. Václava. Je na něm nápis: „NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM.“ Na plášti má reliéf sv. Václava. Menší zvon Maria posvěcený ke cti Panny Marie Svatohostýnské s nápisem „VÍTĚZNÁ OCHRANO MORAVY, ZŮSTAŇ MATKOU LIDU SVÉHO,“ má reliéf Panny Marie Svatohostýnské.

Svěcení zvonů byla přítomna také mistr zvonařka pí. Laetitia Dytrychová z Brodku u Přerova. Po mši svaté byly zvony vyvezeny před kostel, odkud byly vytaženy na věž. Při tom hrála místní hudba. Když v poledne zvony poprvé zazvonily po celou hodinu, v mnoha očích byly slzy radosti.

z farní kroniky