Na vyzvání Ordináriátu zaslal farní úřad Slušovický 18. října 1915 nejd. kníže-arcib. konsistoři seznam pěti kostelních zvonů, z nichž úřední vojenskou komisí určen ku requisici ku válečným účelům zvon největší s obrazy s obrazy sv. Jana Křtitele, sv. Petra a Pavla, sv. Josefa a Floriána s nápisem: „Vivos voco, defunctos deploro, tempestates dispello. Hanc Olomutii Straub noviter fudit. Opere et expensis zeloque curatoris Andreae Martykan fusa est.“

Na schůzi kněžstva děkanátního a kostelních předsedů svolané do Fryštáku na 19. duben 1917 ku dohodě o requisici zvonů kostelních, podařilo se faráři se předsedou kostelního výboru p. Josefem Gagrulákem vymoci na zástupci vojenské requsiční zvonové komise záměnu zvonu největšího za dva menší 1.)váhy 162 kg, s obrazy sv. Josefa a sv. Floriána a s nápisem: „Opera curatoris Joannis Fiala sonora vox mea qua vinos privabat et Volfgango Straub recens restaurata iterato laetificat parochianos Slušovicenses“, 2.)a zvonu váhy 87 kg s průměrem 53 cm s nápisem: „Opera expensis zeloque Andreae Martykan. Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Fusa Volfgango Straub“. Vyobrazení: Kristus na kříži, sv. Jiří, sv. Josef, sv. Jan Nepomucký. Oba zmíněné menší zvony věžové a) váhy 162 kg, průměru 63 cm z roku 186… pocházející a b) váhy 87 kg, průměru 53 cm z roku 1771 sejmuty byly dne 22. května 1917 v úterý před svátky svatodušními z věže zřízenci tesařského mistra Josefa Conka v Kroměříži za přítomnosti značnějšího počtu farníků slušovických, kteří lítostí nad tímto činem projevovali, a odvezeny k účelům válečným. Za obnos za ně strženy 1 kg ze 4 K koupen úpis VI. Válečné půjčky na 1000 K nom. zanešený ve vinkulované rentové knížce čís. 327.528 A s úroky 1. května a 1. listopadu.

Dne 15. září 1917 zrequírovány k témuž účelu zvonek ve vížce sanktusové váhy 36 ½ kg průměru 39 cm s nápisem: „Fusa sum ad majorem Dei gloriam sub parocho Josepho Bajar 1911“ a zvonek na skonání na věži umístěný váhy 10 kg průměru 26 cm bez nápisu. Za obnos za ně stržený 1 kg za 4 K – upsán podíl VII. válečné půjčky ve výši 200 K. Nedostávající se nedoplatek 4 K 97 h zapraven ze jmění zvonového fondu. Po 13. září 1917 zůstal kostelu zvon jediný největší s vyobrazeními sv. Jana Křtitele, sv. Petra a Pavla, sv. Josefa a sv. Floriána s nápisem: Vivos voco, defunctos deploro, tempestátes dispello. Hanc Olomutii Straub noviter fudit. Opera, expensis zeloque curatoris Andreae Martykan fuso est.“ z roku 1771.

Z farní kroniky