Dne 28. 12. 1937 o půl desáté hod. vznikl požár v kostele, na kůru u varhan od nevypjatého ohřívače na prsty, který si varhaník B. Mizera přidělal na notový pult ve formě drátěné spirály a po mši sv. nevypjal zásuvku.

Shořely úplně varhany a na nich stojící tři barokní sošky (½ m ze dřeva).: Sv. Fr. Ass, sv. Dominika a Panny Marie Hostýn., ze starého kostela, popraskala okna a malba stěn a poškozen byl cenný obraz za hlav. oltářem – dva m od vrchu – žárem zuhelnatěl, takže musel být novým plátnem podložen a znovu ohořelá část (nebe a andílky) – prof. J. Hellerem namalována. Na zdivu požár škody nadělal. Smutný a bolestný byl pohled na ohořelý stánek Boží.

Začaly starosti s obnovou kostela. Sbírky na tác po obcích, po okrese po svolení okres. úřadu vydali se do světa na sbírky dva obětaví muži Al. Elšík, obuvník a Sousedík, domkař oba ze Slušovic a sebrali 3.707 Kčs. Sbírky po obcích ve farnosti vynesly 18.617 Kč. Konal je sám farář Karel Bělík se členy kostelního výboru.

13. 6. 1938 začalo se se stavbou lešení v kostele. Dřevo dalo panství z Lukova, 20. 6. přišli malíři p. Petrák z Val. Meziříčí s 2 dělníky, seškrabali starou malbu a dali se do práce. K míchání barev dodali farníci 26 kop vajec. Nástropní 4 obrazy od prof. Hellera, který tehdy učil kreslení u S. J. na Velehradě. Kázání sv. Jana Kř. na poušti, křest Páně v Jordáně, stětí sv. Jana Kř. a sv. Cecilie u varhan.

Práce byla za čtyři týdny hotova i s vyspravením poškozeného obrazu Nar. Sv. Jana Křtitele za hlav. oltářem a stála (8.800+1.200=) 10.000 Kčs. Pobyt a stravu měl na faře, jakož i malíři. Malíř. práce stály 24.000 Kč, Daněk z Olomouce pozlacovač. Práce stály 11.500 Kč. Vačkář – Brno nová okna 9 a 2, 22.000 Kč stály, za hlav. oltářem vyspravená.  Zednické a tesařské práce stály 8.950 Kč, elektrické vedení 6.820 Kč.

Začátkem září ukončeny práce malířské a zednické se zazděním oken a začaly se stavět varhany fy Rieger z Krnova. Mají 17 znějících rejštříků a dvě traumise a jsou 2 manuálové za obnos 76.835 Kč.

Posvěceny v neděli 30. 10. 1938 před slavnou mší sv., hrál na ně prof. Emil Hába, varhaník z Uh. Brodu. Den před svěcením v sobotu večer byl pro farníky duchovní koncert. U varhan prof. E. Hába.

z farní kroniky