V souvislosti se stavebními úpravami věže kostela Narození sv. Jana Křtitele, byly z prostoru zvonice demontovány zvony a provizorně umístěny v lodi kostela. Před instalací nového vybavení a pohonů zvonů byla nutná částečná renovace horizontálních trámů, které byly značně uvolněné a místy defektní, a také renovace celé zvonové stolice. Po dokončení tesařských prací proběhla montáž vybavení a zvonů do zvonové stolice.

2. srpna 2010

3. srpna 2010

12. srpna 2010

13. srpna 2010

1. září 2010

10. září 2010 – vynášení suti z věže

16. září 2010

17. září 2010 – zkušební zvonění