V roce 2008 se uskutečnila oprava střechy nad chrámovou lodí. Po odborném posouzení konstrukce a stavu krovů statikem a po odsouhlasení památkovým úřadem, měla být střecha pokryta pálenou taškou bobrovkou. Avšak koncem března 2008 byl farní úřad osloven pracovníky Krajského úřadu ve Zlíně s žádosti o podepsání smluvní ochrany z důvodů vyhlášeni kostela památkou evropského významu pro výskyt netopýra velkého, který náleží mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii silně ohrožený druh. Odborníci se shodli, že ochrana živočišného druhu převyšuje nad vzhledem stavby, a proto doporučili, aby byl na střechu kostela požit jako krytina opět plech. Jiný druh krytiny a podbití by změnil teplotu ve střeše kostela a pravě ta je podmínkou pro život samic s mláďaty.

 

30. srpna 2008

1. září 2008

2. září 2008

3. září 2008

4. září 2008

5. září 2008

8. září 2008

9. září 2008

10. září 2008

11. září 2008

12. září 2008

15. září 2008

18. září 2008

19. září 2008

23. září 2008

25. září 2008

29. září 2008

1. října 2008

2. října 2008

6. října 2008

7. října 2008

8. října 2008

9. října 2008

10. října 2008

13. října 2008

14. října 2008

15. října 2008

16. října 2008

20. října 2008

21. října 2008

27. října 2008

28. října 2008

29. října 2008

7. listopadu 2008

10. listopadu 2008

11. listopadu 2008

12. listopadu 2008

15. listopadu 2008