Oprava střechy kostela probíhala ve dvou etapách. V roce 2007 byly opraveny věže kostela. Věže byly pokryty měděným plechem.

 

rok 2006

Kvůli velmi špatnému stavu musela být v roce 2006 opravena horní část hlavní věže.

rok 2007